ปรับลดอัตราดอกเบี้ยใหม่ของโรงรับจำนำรัฐ

        เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน ปีพศ2563   ไม่มีการประกาศออกมาจากสถานธนานุบาลเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้รวมถึงกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย โรงรับจำนำลดอัตราดอกเบี้ย  ด้วยการที่จะมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของโรงรับจำนำของรัฐในเรทอัตราดอกเบี้ยใหม่ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยใหม่นี้จะเริ่มมีผลให้ประชาชนสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคมปีพศ2563 ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันที่ 31 เดือนมกราคมปีพศ. 2564 รวมเป็นระยะเวลา 2 เดือนด้วยกัน

     ส่วนสาเหตุที่มีการปรับลดอัตราค่าบริการดอกเบี้ยใหม่ของโรงรับจำนำของรัฐนั้นก็เพราะว่าต้องการที่จะออกมาช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่จะต้องมีการใช้เงินในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้นั่นเองโดยจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีนั้นประชาชนส่วนใหญ่มักจะต้องมีการเดินทางกลับบ้านเกิดภูมิลำเนาและมีการใช้จ่ายกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากต้องมีการพบปะญาติพี่น้องอาจจะมีการใช้เงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคใช้ร่วมกันหรืออาจจะมีการนำเงินไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

      ซึ่งแน่นอนว่าการที่โรงรับจำนำออกมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนั้นจะส่งผลทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถนำเงินราคาดอกเบี้ยที่ได้รับการปรับลดนี้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือนำไปท่องเที่ยวได้ในช่วงเทศกาลนี้นั่นเอง  โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงเทศกาลวันปีใหม่นั้นจะเป็นเทศกาลวันหยุดยาว

โรงรับจำนำลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งประชาชนจะต้องมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะดังนั้นโรงรับจำนำจึงเป็นอีกหนึ่งแรงที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะต้องมีการนำข้าวของมาจำนำแต่ด้วยสถานการณ์ของเศรษฐกิจในตอนนี้หากมีการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงก็จะส่งผลทำให้ประชาชนนั้นไม่มีเงินเพียงพอในการที่จะมาจ่ายดอกเบี้ยทางด้านสถานธนานุบาลท้องถิ่นจึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย

     สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่จะมีการปรับกรดให้นั้นจะมีการถูกเรียกเก็บร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือนโดยจะต้องมีการจำนำสินค้าเป็นเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทเพียงเท่านั้นส่วนถ้ามีเงินก้อนที่สูงกว่า 5,000 บาทขึ้นไปก็ยังคงต้องมีการเรียกเก็บค่าอัตราดอกเบี้ยในเลดละ 1.00 บาทต่อเดือนนั่นเอง 

     ทั้งนี้อัตราค่าดอกเบี้ยพิเศษนี้จะเป็นการช่วยเหลือเพียงแค่ชั่วคราวเพียงเท่านั้น  เมื่อหมดช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะกลับมาเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยงในอัตราปกติดังเดิม ซึ่งการทำเช่นนี้ เพื่อเป็นการหวังช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยและยังกระตุ้นให้มีการใช้เงินช่วงปีใหม่ให้มากขึ้นอีกด้วย ส่วนหลังจากหมดโครงการช่วยเหลือในวันที่ 31 มกราคม ปี 2564 แล้ว หากมีการจำนำไม่เกิน 5000 บาทก็จะมีการคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทนั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย.   ufabetฝ่ายบริการ