คลังเก็บป้ายกำกับ: คาสิโนออนไลน์

ควันหลงจากบทความครั้งแรก

Published / by admin

ขอบคุณสยามกีฬาที่กรุณาให้เกียรติผมลงบทความ “เรียนรู้จากกีฬา กับ ดร.จีระ” ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ขอให้ท่านผู้อ่านติดตามว่าจะไปรอดได้กี่น้ำ ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ผู้อ่านเท่านั้น เราก็จะเช็ค Rating ตลอด คราวที่แล้ว ผมเปิด Blog ใน http://gotoknow.org/blog/chiraacademy มีคุณสุดา นันทวิทยา เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2551 เวลา 01.34 ว่า

ขอบคุณสยามกีฬาที่กรุณาให้เกียรติผมลงบทความ “เรียนรู้จากกีฬา กับ ดร.จีระ” ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ขอให้ท่านผู้อ่านติดตามว่าจะไปรอดได้กี่น้ำ ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ผู้อ่านเท่านั้น เราก็จะเช็ค Rating ตลอด คราวที่แล้ว ผมเปิด Blog ใน http://gotoknow.org/blog/chiraacademy มีคุณสุดา นันทวิทยา เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2551 เวลา 01.34 ว่า คอลัมน์ใหม่ “เรียนรู้จากกีฬากับดร.จีระ” ในสยามกีฬา นับเป็นมิติใหม่สำหรับวงการกีฬาที่ทำให้นึกถึงข้อความในเพลงกราวกีฬาที่ว่า”กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ..ทำคนให้เป็นคน อาจารย์จับคู่ได้ยอดเยี่ยมมากระหว่าง กีฬาและคน อาจจะมองได้ว่า กีฬาสามารถสร้างคนให้เป็นคน หรือกลับกัน คนที่เป็นคนสามารถสร้างให้เป็นนักกีฬาได้ จึงอยากให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของกีฬาว่าสามารถสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่ดีได้ และสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จก็จะต้องสร้างเด็กและเยาวชนนั้นให้เป็นคนที่ดีก่อน

สุดท้ายที่เป็นห่วงคือกระแสสังคมผิดทางที่พยายามสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นนักกีฬาด้วยมุ่งหวังว่าถ้าประสบความสำเร็จแล้วจะสามารถทำรายได้มหาศาล ขอให้อาจารย์ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างคนและกีฬาต่อไป น่าสนใจมาก

ท่านผู้อ่านคงเห็นแล้วว่า กีฬา กับการพัฒนา คน “เป็นเรื่องใหญ่ ผมจะต้องให้กีฬา สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของประเทศไทยให้ได้ โดยเฉพาะคุณสุดา จะเน้นสร้างให้เยาวชนเป็นคนดี” วิธีการของผม “outreach” คือสื่อไปถึงคนจำนวนมาก ขอบคุณ คุณระวิ ที่ส่งต่อไป (outreach) ยังผู้อ่านอีกจำนวนมาก ทั้งอยู่นอกวงการแคบ ๆ ของผม ผมเห็นด้วยกับคุณสุดาว่า สื่อก็ต้องเน้นกีฬาสร้าง สุขภาพจิต , สุขภาพกาย สร้างเยาวชนที่เป็นคนดี อย่าเน้นเฉพาะเรื่องรายได้มหาศาลเท่านั้น ควรจะให้เกิดความสมดุลในชีวิต มีชีวิตที่มีความสุขและยั่งยืน

การเรียนหนังสือในต่างประเทศ เขาจะเน้นมากเรื่องการออกกำลังกายคู่กับการเรยีน อย่างในโรงเรียนประจำอังกฤษ บ่าย 2 โมง เลิกเรียนแล้ว นักเรียนส่วนมากจะเล่นกีฬา โรงเรียนวชิราวุธของไทย ก็ลักษณะเดียวกัน จะเห็นว่านักเรียนเก่าออกมาก็จะรักสามัคคีกัน เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบ ก็เช่นกัน นักเรียนส่วนมากจะมีชีวิตที่สมดุล กีฬาจะเป็นปัจจัยสำคัญของการใช้ชีวิตในโรงเรียนพอ ๆ กับการเรียน นอกจากนี้ ผมเห็นว่าเรื่องการสวดมนต์ และการเรียนศีลธรรม ก็มีความสำคัญ

ปัจจุบันการเล่นกีฬาของเด็กเทพศิรินทร์ และสวนกุหลาบ ก็ค่อย ๆ หายไป เด็กรุ่นใหม่จะบ้าสอบเข้า บ้าเรียนพิเศษมากเกินไป นักกีฬาก็เล่นแต่กีฬาอย่างเดียว ผมเขียนจริง ๆ เช้าวันอาทิตย์ กว่าจะจัดทุกอย่างสำเร็จ ก็ส่งโรงพิมพ์ช่วงบ่าย ๆ วันจันทร์ ดังนั้น ความสดครั้งแรกของข้อมูลก็แค่วันอาทิตย์เช้าเท่านั้น ต้องขออภัยด้วย ผมชอบการวิเคราะห์ข้อมูลสดกว่านี้ แต่ยังทำไม่ได้

จากการเปิดตัวบทความ ผมพูดผิดไปถึงตัวผมว่าสนใจกีฬา ควรจะพูดว่าเป็นนักกีฬาด้วย และสนใจกีฬาทีหลัง จริงแล้ว ผมประสบความสำเร็จในกีฬาประเภทเดียวก็คือ ฟุตบอล อาจจะได้เลือดมาจากพ่อ คือ นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ แต่เล่นกีฬาทุกชนิด และสำคัญที่สุดก็คือ ได้มาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ผมเล่นฟุตบอลตัวจริงทุกรุ่น ผมเรียน 8 ปี เล่นตัวจริงทุกรุ่น แต่จบ 8 ปีแล้ว ไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยไปเล่นให้ทีมตัวจริงที่มหาวิทยาลัย Victoria University 3 ปีซ้อน และระหว่างนั้นก็ได้รับเลือกเป็นตัวจริงของทีมระดับภาคคล้าย ๆ ภาคเหนือ ภาคใต้ ของนิวซีแลนด์ กีฬาอื่น ๆ เล่นได้แต่ไม่เข้าท่าเท่าฟุตบอล เช่น กอล์ฟ และเทนนิส แต่ชอบดูและชอบวิเคราะห์ ปัจจุบันที่ทำมาก ๆ ก็คือ Jogging เป็นประจำทุก ๆ วัน ออกกำลังกายประจำก็สุขภาพค่อย ๆ ดีขึ้นเป็นลำดับ

บทเรียนเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้ คือ เรื่องคนที่ตัดสินใจออกกำลังกาย ได้สำเร็จ คือ มีวินัยพอ และหาเวลาให้พอ แต่มีคนรุ่นใหม่ ๆ ที่ไม่ออกกำลังกายอีกเป็นจำนวนมาก มักจะพูดว่าไม่มีเวลา ผมอยากเรียนให้ทราบว่าในหมู่บ้านที่ผมอยู่ปัจจุบัน ผมมีอิทธิพลต่อลูกบ้านกว่า 10 คน ที่หันมาออกกำลังกายคล้ายผม โดยผมเป็นตัวอย่าง เห็นผมทำอยู่ทุก ๆ วัน ผมเป็นมนุษย์ที่ไม่ชอบวิ่งบนเครื่องวิ่งในบ้าน และไม่ชอบขับรถไปออกกำลังกายแบบเพื่อนผมแถว โปโลคลับ

ตอนเช้า ๆ ซึ่งมีก๊วนที่ผมรู้จัก เช่น พี่โกร่ง (วีระพงษ์ รามางกูล) พี่ JJ (จุลจิต บุณยเกตุ) หรือ คุณมนู อรดีดลเชษฐ์ ซึ่งออกกำลังทุก ๆ เช้าที่โปโลคลับ พี่ JJ เป็นรุ่นพี่ผมที่เทพศิรินทร์ เขาเดิน และ Jogging ทุก ๆ เช้าที่โปโลคลับ เขาถึงทำงานสำเร็จ เพราะเขามีพลังร่างกายแข็งแรง ทำงานได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย อาทิตย์ที่สองผมขอต่อจากอาทิตย์แรก ก็คือ เรื่อง Tiger ผมสรุปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่า เขาเก่งเพราะ

– Focus ได้ดี

– Work hard / Play hard

แต่ในหนังสือที่ผมพูดถึง ปัจจัยที่สามที่ทำให้ Tiger ประสบความสำเร็จ ก็คือ การมีชีวิตที่สมดุล ซึ่งเรียกว่า Balance Life ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนไทยเดินสายกลาง คือ อย่าทำอะไรที่มากเกินหรือ น้อยเกินความพอดี เช่น เก่งเรื่องมุ่งมั่นความเป็นเลิศไม่พอ ต้องมีชีวิตที่พอดีและมีสุขที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ เรื่องความสุขในการทำงาน ก็จำเป็นเหลือเกิน เพราะเมื่อวันใดเริ่มล้า แปลว่าผมทำงานไม่สำเร็จ ก็ต้องพักผ่อนให้พอ อย่าทำเพราะจำเป็นต้องทำ ชีวิตของคนเรา ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เห็นภาพว่า Tiger เน้นชีวิตที่สมดุล4 เรื่อง สมดุลทางด้านร่างกาย (Physical Balance) ผู้เขียนเน้นว่า Tiger จะมีทั้ง Stress + Rest = Adaptation แปลว่าการปรับตัวที่เหมาะสม คือ เล่น Goft ต้องหนัก อาจจะเครียดบ้าง แต่ต้องพักผ่อนให้พอเพียง ถึงจะเกิดพลังในการเล่นให้สำเร็จ

ที่สำคัญ คือ Tiger มี Spiritual balance แปลเป็นไทยยากมาก แต่อาจจะหมายถึง จิตใจ และจิตวิญญาณ ที่พอดี และสมดุล ซึ่งฝรั่งอาจจะมีน้อยกว่าคนเอเชีย Spiritual เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่มีความสำคัญสูง

อันที่สามคือ Competitive Balance คือการแข่งขัน ก็คือ ความสมดุลของชีวิต มีคู่แข่งที่เก่ง ทำให้เรามีความสามารถเป็นเลิศ ไม่กลัวการแข่งขัน ชอบการแข่งขัน
สุดท้ายก็คือ Emotional Balance แปลว่าการควบคุมอารมณ์ เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับนักกีฬาที่เป็นอัจฉริยะอย่าง Tiger

ผมแอบดูผลงานย้อนหลังของผม พบว่ามีที่ผมเขียนถึง Tiger ในบทความอื่นหรือไม่ ปรากฏว่าในวันที่ 21 มิถุนายน 2548 ผมได้เขียนถึง Tiger ในบทความของผมในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ช่วงที่ Tiger ชนะ US Open Grand Slam ผมอดชื่นชมเขาไม่ได้ เพราะขนาดหัวเข่าเจ็บ คุณ Tiger ก็ยังชนะ โดยช่วงนั้น ยังไม่เคยอ่านหนังสือของคุณ Kearns ที่ผมนำมาวิเคราะห์ในบทความนั้น ผมวิเคราะห์ Tiger ในแนวของผมเอง 4 เรื่อง

head ใช้สติปัญญาในการแก้วิกฤติ

Heart จิตใจนิ่ง

Guts สำคัญมากในการแก้ปัญหาและอดทนอดกลั้น

Execution คือทำให้สำเร็จ

พอมาเขียนบทความเรื่อTiger ในสยามกีฬา จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ของผมกับคุณ Kearns มีอะไรน่าสนใจคล้าย ๆ กัน บทเรียนของ Tiger ก็คือ กีฬา ไม่ใช่ดูเฉยๆ เท่านั้น ควรจะวิเคราะห์ด้วย เพราะชีวิตประจำวันของคนไทยก็เหมือนเล่นกีฬาทุกวัน ต้องเอาตัวให้รอดในสถานการณ์ที่อันตราย และมีความเสี่ยงตลอดเวลา จำเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันเรามีคู่แข่ง เช่น เงินเฟ้อ ราคาน้ำมันขึ้น ความไม่แน่นอนทางการเมือง การแข่งขันกับจีนและอินเดีย การไม่ใฝ่รู้จะนำสู่ความไม่ทันโลก ต้องนำเอาศักยภาพของ Tiger บางอย่างมาใช้บ้าง คนไทยก็อาจจะอยู่รอดปลอดภัยในการดำรงชีวิตและการทำงาน กีฬาจะเป็นบทเรียนทีดีสำหรับชีวิต