กำหนดทิศทางของสังคมด้วย influencer

Application หรือ platform ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ขายออนไลน์ในปัจจุบัน อย่างที่รู้กันว่ามีปัจจัยต่างๆในการตัดสินใจให้ผู้ขายเหล่านี้ซื้อสินค้าต่างๆ หรือตัดสินใจเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าชนิดนั้น แต่คุณจะรู้ไหมว่ามากกว่า 50% ของการรีวิวต่างๆ เกิดขึ้นจากการว่าจ้างหรือส่งสินค้าไปให้กับ influencer ต่างๆ

เพื่อให้ทำการรีวิว อย่างที่รู้กันว่าในโลกยุคปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารกันในหลายๆด้าน ผู้คนมีการติดตามข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นสมาร์ทโฟนอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เกิด influenza มากมายในการรีวิวสินค้าต่างๆ และในช่องทางเหล่านี้เองจึงทำให้ธุรกิจบนโลกออนไลน์มากมายเห็นโอกาสว่าถ้าหากให้ influencer เหล่านี้ในการรีวิวสินค้าและบริการจะทำให้ความต้องการใช้งานของสินค้าต่างๆมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นสร้างโอกาสในการขายสินค้า

นี่คืออีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีการทำเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้หรือการเพิ่มยอดขาย Influenza คือผู้นำทางด้านเทรนหรือทิศทางของสังคมต่างๆ การที่ influencer เหล่านี้นำสินค้าของคุณจำนวนมากมายรีวิวเมื่อผู้คนเห็นบ่อยเข้า ก็จะเกิดอแวร์เนสหรือความต้องการการตระหนักรู้ส่งผลให้มีความต้องการในการซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น นี่คือกฎของการขายของออนไลน์เลยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบแอพพลิเคชั่นใด

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้คนก็จะเสาะแสวงหาว่าสินค้าชิ้นนี้ มียี่ห้ออะไรบ้างและเปรียบเทียบสินค้ากัน หากบริษัทไหนชิงความได้เปรียบในการโฆษณาสินค้าและบริการที่ดี ให้กลุ่มลูกค้าได้เห็นจะสร้างความต้องการในการซื้อสินค้า สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้ลูกค้ามีการตัดสินใจต่างๆ ในการเลือกซื้อสินค้าข้อสำคัญของ Influencer จึงส่งผลต่อความต้องการซื้อสินค้าของผู้คนเป็นจำนวนมาก 

มีธุรกิจมากมายที่จำเป็นจะต้องพึ่ง influencer ในการขายสินค้าหรือบริการต่างๆ เพราะถ้าหากมีการเห็นสินค้าคุณเป็นจำนวนมาก ก็จะทำให้มีการเติบโตทางด้านยอดขาย หรือการเข้ามาเยี่ยมชมของร้านคุณอาจจะทำให้มีการขายของสินค้าชนิดใกล้เคียงได้มากขึ้นอีกด้วย สิ่งเหล่านี้เองคือความสำคัญว่าในปัจจุบันทำไมต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านการตลาด

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่หากมาทำธุรกิจในโลกออนไลน์ย่อมมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง บริษัทไหนที่สร้างกลยุทธ์หรือชิงความได้เปรียบได้ก็จะทำให้ครอบครองตลาดหรือกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ได้ อย่างที่รู้กันว่ามีความดุเดือดในทุกๆธุรกิจหรือทุกๆรูปแบบการทำงาน จึงทำให้การแข่งขันบนโลกออนไลน์มีการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดและมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูง ส่วนสำคัญที่สุดที่ influencer จะทำให้กับธุรกิจต่างๆ นั่นก็คือการที่กลุ่มลูกค้าหรือผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆเห็นสินค้าควรได้มากที่สุดและนี่เองจะทำให้เกิดการพัฒนาต่อในตัวของความต้องการในการใช้หรือการซื้อสินค้า

 

 

สนับสนุนโดย  Aesexy